100 år

Tänk dig Småland för 100 år sedan. Jordbruken är små och ger liten avkastning. Skogen har ännu inte blivit den värdefulla råvara som den är idag. Industraliseringen börjar däremot att ta form och bli en viktig inkomstkälla tack vare att man lärt sig utvinna el ur vattenkraften och nya kraftstationer ersätter många gamla kvarnar. Det växer upp småindustrier och nya samhällen runt dem lite här och var, som till exempel i Ekenässjön.

Gottfrid Andersson var en företagsam person som anammade den nya tidens möjligheter. 1912 köpte han och hustrun Jenny två kvarnar, såg, stickhyvel och vattenrätten på ägor vid Värnforsen i det som idag är Ekenässjön. Det beslutet lade grunden till till det framgångsrika företaget Bröderna Anderssons.

Den ena kvarnen ersattes med en kraftstation och de kunde leverera elström till samhället och närliggande orter. Familjen Andersson byggde ett modernt bostadshus och en snickeriverkstad där man började tillverka möbler. Bland de första möblerna märks en praktfull byrå.

Några viktiga hållpunkter i företagets historia:
1946 övertar sönerna Sven, Inge och Max Andersson verksamheten och bildar Bröderna Anderssons Industrier i Ekenässjön AB.

1956 bygger de en ny fabrik vid Vetlandavägen. Fabriken byggs succesivt ut genom åren. Produktionsytan är idag 30.000 kvadratmeter.

1996 tar kusinerna i tredje generationen över och för traditionen vidare.

H&H Color Lab